Profaagide mõju Pseudomonas putida faagiresistentsusele

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Pseudomonas putida on molekulaar- ja mikrobioloogilistes uuringutes laialdaselt kasutatav mudelorganism, kuid üllatuslikult pole peaaegu üldse andmeid tema faagiresistentsusest. Töö eesmärgiks oli teada saada, kas P. putida genoomis leiduvad profaagid mõjutavad bakteri faagiresistentsust ning kui jah, siis millised profaagide geenid selle eest vastutavad. P. putida genoomis on neli profaagi, mille mõju faagiresistentsusele testisin erinevate deletsioontüvede abil. Tulemused näitasid, et profaagid suurendavad P. putida faagiresistentsust, kuid kaitse määr erinevate faagide vastu on erinev. Lähemalt uurisin profaage P1 ja P3, püüdes leida nende genoomidest faagiresistentsust suurendavaid lookusi. Katsetulemuste kohaselt paiknevad profaag P1 kaitseefekti eest vastutavad geenid regioonis PP_3897-3898-5643-5644 ning profaag P3 kaitseefekti eest vastutavad geenid regioonis PP_2292-2297.

Description

Keywords

Pseudomonas putida, profaag, faagiresistentsus

Citation