Süsiniknanotorude funktsionaliseerimine fenüülhüdrasiiniga ja gaasitundliku komposiitmaterjali valmistamine

Date

2009-06-18T11:52:38Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud töö eesmärgiks oli üheseinaliste süsiniknanotorude (SWCNT) lahustuvuse suurendamine orgaanilistes solventides kasutades funktsionaliseerimist fenüülhüdrasiiniga ning gaasitundliku komposiitmaterjali valmistamine. Selleks teostati rida sünteese ning valmistati erinevate parameetritega kilesid. Viidi läbi ka valmistatud kilede esimesed gaasitundlikkuse mõõtmised. Katsetulemuste alusel näidati, et funktsionaliseerimine õnnestus kuni 3.1% ulatuses, funktsionaliseerimisega suudeti oluliselt suurendati SWCNT lahustuvust orgaanilistes solventides, avastati SWCNT lahustamiseks sobiv solvent (fenüülhüdrasiin), näidati, et funktsionaliseeritud SWCNT kiled töötavad kiiremini ja tunnevad NO2 paremini kui funktsionaliseerimata SWCNT kiled.

Description

Keywords

Citation