Veise sperma suguselekteerimine kolloidtsentrifuugimise teel ja veise X-kromosoomi spetsiifiliste proovide loomine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Suguselektsioon on loomakasvatajatele äärmiselt oluline. Hetkel on kommertsiaalselt kasutusel vaid voolutsütomeetria meetod, mis selekteerib spermarakke küll suure täpsusega, kuid on kallis ja aeganõudev. Kolloidtsentrifuugimine võiks olla sobivaks alternatiiviks kuna meetod on lihtne, kiire ning ei vaja teostamiseks kallist aparatuuri. Käesolevas töös modifitseeriti kolloidtsentrifuugimise meetodi tingimusi saavutamaks võimalikult suur X-kromosoomi kandvate spermarakkude rikastatus saagises. Teiseks eesmärgiks oli veise X-kromosoomi spetsiifiliste FISH proovide loomine suguselektsiooni meetodi valideerimise usaldusväärsuse tõstmiseks.

Description

Keywords

suguselektsioon, kolloidtsentrifuugimine, X-kromosoomi spetsiifiline FISH, veise reproduktsioon

Citation