Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistriprojekti käigus loodi gümnaasiumi usundiõpetuse kursuse „Eesti usuline maastik” tarvis materjalid seitsme Eestis tegutseva kristliku konfessiooni kohta. Projekti eesmärk oli õpetajale ja õpilastele anda ainest, mille abil kõnealuseid konfessioone tundides lahata. Materjalide koostamisel toetuti Rob Freathy jt loodud RE-Searchers’i metoodikale, mida kohendati Eesti oludele sobivaks.

Description

Keywords

magistriprojekt, kursus „Eesti usuline maastik“, RE-Searchers’i metoodika

Citation