CendR-peptiidiga suunatud terapeutiliste hõbeda nanoosakeste mõju eesnäärmekartsinoomi rakkudele

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida vähiravimi monometüülauristatiin E (MMAE) ja CendR-peptiidiga RPARPAR (RPAR) funktsionaliseeritud hõbeda nanoosakeste (AgNP) mõju NRP-1 üleekspresseerivale PPC-1 eesnäärmekartsinoomi rakuliinile in vitro. Uurimistöös näidati, et AgNP-MMAE-RPAR seondub spetsiifiliselt NRP-1 retseptorile ja et MMAE lisamine AgNP-RPAR osakestele ei mõjutanud nende seondumisvõimekust. Ag-MMAE-RPAR omas tugevat tsütotoksilist mõju NRP-1 ekspresseerivatele rakkudele. AgNP-MMAE-RPAR-i lisamisel PPC-1 ja M21 rakkude segakultuurile suri 96% sihtmärkrakkudest. Käesolevas uurimistöös väljaarendatud transportsüsteem on mudeliks järgnevatele projektidele. Märksõnad: suunatud kasvajaravi, eesnäärmekartsinoom, hõbeda nanoosakesed, CendR-peptiid, monometüülauristatiin E. CERCS kood: B726 kliiniline bioloogia.

Description

Keywords

suunatud kasvajaravi, eesnäärmekartsinoom, hõbeda nanoosakesed, CendR-peptiid, monometüülauristatiin E.

Citation