Hasartmängusõltuvuse sõeltesti South Oaks Gambling Screen (SOGS) psühhomeetriliste omaduste hindamine Eesti valimil

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Patoloogilise hasartmängimise levimuse sõelumiseks ja hindamiseks üldpopulatsioonis on äärmiselt oluline kasutada usaldusväärseid ja tõepäraseid sõelteste. Käesoleva magistritöö empiiriline põhiülesanne oli hinnata Eesti valimil Eesti hasartmängusõltuvuse levimusuuringutes seni ainsana kasutusel olevat sõeltesti South Oaks Gambling Screen-i (SOGS) (Lesieur & Blume, 1987; Laansoo, 2005) psühhomeetrilisi omadusi ja faktorstruktuuri. Uurimuses on kasutatud 2010. aastal läbi viidud probleemse mängusõltuvuse uuringu “Eesti elanike kokkupuuted hasart- ja õnnemängudega” juhuvalimi andmeid (n = 3530). Teise valimi moodustasid kasiinode külastajad ja hasartmängudega kokkupuutuvad isikud (n = 289). Kõik uurimuses osalejad täitsid sõeltesti SOGS. Küsimustiku faktorstruktuuri hinnati uuriva ja kinnitava faktoranalüüsiga kahel erineval andmestikul. Tulemused soovitavad SOGS-ile kahefaktorilist lahendit üldpopulatsiooni ja hasartmängijate valimil. Kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi põhjal leiti, et praeguse eestikeelse SOGS-i kasutamise jätkamist levimusuuringutes tasub tõsiselt kaaluda.

Description

Keywords

hasartmängusõltuvus, levimusuuring, SOGS, faktorstruktuur, gambling disorder, population survey, SOGS, factor structure

Citation