Ewingella americana N-atsetüülheksoosaminidaasi EaNah20 katalüüsivõime ja temperatuuristabiilsuse kindlakstegemine ning valitud mutatsioonide mõju hindamine ensüümi biokeemilistele omadustele

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

N-atsetüülglükoosamiini või N-galaktoosamiini sisaldavad molekulid on looduses laialt levinud esinedes näiteks kitiinis ning need on olulised nii rakkude füsioloogias kui ka biotehnoloogias. N-atsetüülheksoosaminidaasid (Nah-id) on ensüümid, mis lagundavad glükosiidsidet N atsetüülitud suhkrutes. Bakalaureusetöö põhieesmärk oli kindlaks teha bakteriaalse Nah-i EaNah20 kineetilised parameetrid ja temperatuuristabiilsus ning hinnata valitud punktmutatsioonide mõju ensüümi omadustele. Töös tehti kindlaks, et puhastatud EaNah20 on kõrge katalüütilise aktiivsusega, selle afiinsus sünteetilise substraadi suhtes on 0.35 mM ja ensüüm on stabiilne kuni temperatuurini 50°C. Aspartaadi asendus valgu positsioonis 166 inaktiveeris ensüümi. Proliini asendus positsioonis 248 vähendas ensüümi katalüütilist efektiivsust 25 korda ja alandas temperatuuristabiilsust ligi 6°C võrra.

Description

Keywords

glükosiidi hüdrolaas, N-atsetüülglükoosaminidaas, katalüütiline aktiivsus, kitiini oligosahhariidid, temperatuuri mõju, struktuuri ja funktsiooni seosed

Citation