Õppematerjal III kooliastme andekatele ja edasijõudnud õpilastele rahvusliku käsitöö ja disaini valdkonnas valgetikandi näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärk on koostada õppematerjal III kooliastme andekatele õpilastele. Õppematerjali põhiteema on rahvuslik käsitöö ja disain valgetikandi näitel, mis koosneb kolmest eraldiseisvast osast ja lisalugemisest. Autor valis käesoleva teema, kuna ta soovis pakkuda lisavõimalusi ja võimetekohaseid väljakutseid andekatele ja edasijõudnutele õpilastele käsitöös. Magistritöös kasutati kvalitatiivset uurimisstrateegiat, andmed koguti poolstruktureeritud intervjuu kaudu kümnelt eksperdilt ja kaheksalt andekalt õpilaselt ning andmeid analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Valimi fookusrühma intervjuudest selgus, et õppematerjal sobib III kooliastme andekatele õpilastele. Samuti näitavad tulemused, et õpilastele tuleb läheneda individuaalselt ja arvestada nende võimete ning baasoskustega. Intervjuudes andsid eksperdid soovitusi, mida võiks veel õppematerjali juures arvestada

Description

Keywords

Citation