Laane-Suki talu veranda taastamine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Lõputöö praktilise osa eesmärgiks oli taastada Viljandimaal asuv, üle 100 aasta vanune veranda. Kirjaliku osa eesmärk oli analüüsida ja põhjendada taastamistööde kulgu, võrreldes seda algse tegevuskava ja kulukohtade analüüsiga, mis olid koostatud autori seminaritöös “Hetkeolukorra kaardistamine Laane-Suki veranda taastamiseks”. Uurimistöös mängis rolli ka olukord, kus taastaja valdab küll tööks vajalikku oskusteavet, kuid tal puudub eelnev praktiline sarnase töö kogemus. Uurimisobjektiks oli Viljandimaal Varda külas Laane-Suki talus asuva peahoone veranda, mis oli amortiseerunud - sokkel ja põrand vajunud, puitkonstruktsioon mädanenud ja neelukoht lasi läbi. Tulemusena sai taastatud sokliosa ja betoonpõrand ning valmistatud puitkonstruktsiooni koopa. Kirjaliku osana analüüsiti prognoositud ja tegelike tulemusi ning tehti nende põhjal järeldused. Taastatud veranda pakub kultuurilis-kunstilist väärtust Laane-Suki talukompleksile ning tellija jäi rahule. Taastamistööde käigus tekkinud kitsaskohad olid eelkõige kasuks konstruktiiv-kriitiliseks enesepeegelduseks, kuid loodetavasti on see ka abistavaks informatsiooniks ka teistele

Description

Keywords

üliõpilastööd, talurahvaarhitektuur, puitehitised, verandad, restaureerimine, Vardja (Viljandimaa)

Citation