Söömistungi reguleerimise bioelektrilised korrelaadid

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti ERP amplituudide ja subjektiivsete hinnangute alusel toidustiimulite töötlemist ja söömistungi kognitiivse reguleerimise strateegiaid. Katses osalenud naistele (N=38) näidati pilte kõrge ja madala kalorsusega toitudest. Regulatsioonitingimused mudeldasid tähelepanu kõrvale juhtimise, ümberhindamise ja aktsepteerimise strateegiate rakendamist. Toidu kalorisisalduse suhtes olid tundlikud nii varasem ERP komponent P2 (140-240 ms) oktsipitaalpiirkonnas kui ka P3/varane LPP (240-420 ms), keskmine LPP (420- 1000 ms) ning hiline LPP (1000-5000 ms) parietaalpiirkonnas. Ümberhindamine vähendas subjektiivset söömistungi, kuid mitte LPP amplituudi. Tähelepanu kõrvale juhtimine seevastu vähendas hilise LPP amplituudi, kuid mitte subjektiivset söömistungi. Aktsepteerimise korral subjektiivne söömistung suurenes ning LPP oli võimendunud varasemates komponentides P2 ja P3. Järeldati, et LPP vastused ei peegelda üksnes subjektiivset söömistungi, kuid annavad käitumise ennustamiseks ja regulatsiooni efektiivsuse hindamiseks olulist lisainformatsiooni.

Description

Keywords

Citation