Inimese Y-kromosoomi haplogrupi N3a alamharude N3a3 ja N3a4 leviku ja sisestruktuuri analüüs eestlaste ja nende naaberrahvaste seas

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kõik inimesed Y-kromosoomi variandid on omavahel seostatavad isaliinid ühtse fülogeneesipuu kaudu. Tänu erineva kiirusega evolutsioneeruvatele geneetlistele markeritele on võimalik uurida selle puu harusid ehk haplogruppe ( hg) ja nende struktuuri. Töö eesmärgiks on uurida Y-kromosoomi Põhja-Euroopas sagedase hg N3 alamklaadide N3a3 ja N3a4 levikut ja määrata nende sagedus eestlastel ja nende naaberpopulatsioonidel ning võrrelda saadud tulemusi populatsioonide keelelist ja ruumilist tausta arvestades. N3a3 sisestruktuuri täiendati uute markerite L550 ja VL39 abil. Analüüsi tulemused näitasid, et ligi kolmandik genotüpiseeritud eestlastest kuulub hg N3a, millest valdav enamus kuulub alamklaadi N3a3 harusse N3a3a. Sellesse kuulub ka enamik siinse valimi slaavi ja balti keele rääkijatest. Väiksem osa eestlastest kuulub koos soome-ugri keelte rääkijatega alaklaadidesse N3a3b ja N3a4.

Description

Keywords

Y-kromosoom, haplogrupp, populatsioonigeneetika, geneetilised markerid, eestlased

Citation