Järelkoolitusel osalenud sõidukijuhitide impulsiivsus

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Halb impulsikontroll ja elamustejanu on psühholoogilised faktorid, mis kõige paremini ennustavad riskeerivat käitumist. Impulsiivsuse adaptiivsed ja maladaptiivsed näitajad on seotud erinevate riskide võtmisega liikluses. Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada ajavahemikul 1. juuli 2015 kuni 1. mai 2017 Tallinna Ülikooli järelkoolitusel osalenud sõidukijuhtide (N=106) riskeeriva käitumise seoseid impulsiivsuse näitajatega ja võrrelda neid aastatel 2001-2003 Tartu Ülikooli uurin-gus osalenud liiklusreeglite rikkumise ees karistatud (N=366) ja mittekaristatud juhtide (N=501) impulsiivsuse näitajatega. Järelkoolitusel osalenud sõidukijuhtidel on impulsiiv-suse näitajad kõrgemad kui Tartu Ülikooli uuringu (Paaver jt, 2006) kontrollrühmal. Lubatud sõidukiiruse ületamise tõttu järelkoolitusele sattunud sõidukijuhtidel on kõrgemad adaptiivse impulsiivsuse näitajad (Kiire otsustamisstiil, Elamustejanu) ja alkoholijoobes sõiduki juhtimise tõttu järelkoolitusele sattunud sõidukijuhtidel on kõrgemad maladaptiivse impulsiivsuse näitajatega (Pidurdamatus, Mõtlematus). Vaatamata suurele sotsiaalmajanduslikule arengule on käesoleva uuringu tulemused sarnased viieteistaasta taguse Tartu Ülikooli uurinu tulemustega. Statistiliselt oluline erinevus oli vaid Pidurdamatuse ja maladaptiivse impulsiivsuse näitajate osas.

Description

Keywords

impulsiivsus, riskeeriv käitumine liikluses, järelkoolitus, impulsiveness, risky driving, follow-up training

Citation