Ekspektiil-ekspektiil graafikud jaotuse sobivuse hindamiseks

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada ekspektiile ning realiseerida nendel põhinev graafiline meetod jaotuse sobivuse hindamiseks ekspektiil-ekspektiil graafikute näol. Selleks antakse esmalt analoogia tõttu ülevaade kvantiilidest ja kvantiil-kvantiil graafikutest. Seejärel uuritakse ekspektiile, antakse nende leidmise võrrandid levinud kahjujaotuste jaoks ning tehakse läbi diskreetse juhusliku suuruse ekspektiilide leidmise näide. Ekspektiil-ekspektiill graafikute realiseerimiseks kirjutatakse vajalik tarkvara ja antakse ülevaade selle tööpõhimõttest ning kasutamisest. Viimaks rakendatakse funktsiooni töös käsitletud teoreetiliste jaotuste sobivuse hindamiseks reaalse kahjuandmestikuga. Töö koostamisel on tuginetud Helis Puksandi magistritööle ning antud bakalaureusetööd võib pidada eelmise edasiarenduseks.

Description

Keywords

tõenäosusjaotused, juhuslikud suurused, R (programmeerimiskeel), R (programming language), ekstreemumülesanded, lähendamine, statistilised mudelid, probability distributions, random numbers, extremum problems, approximation, statistical models

Citation