Laste kõne arengu seos laste edasistele uuringutele suunamise tõenäosusega

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida faktoreid, mis mõjutavad Eesti perearstide otsust väikelaste edasistele uuringutele saatmisel seoses lapse kõne arenguga. Uuringus osales 84 Eesti perearsti, kes täitsid vabatahtlikult anonüümse internetiküsitluse. Lisaks küsimustele perearsti taustaandmete kohta esitati pooltele vastajatele lapse kõne arengu hindamise kohustust ja teisele poolele kõne arengu verstaposte puudutav meeldetuletav infolõik ning seejärel paluti hinnata kolme vinjeti põhjal, kas neis kirjeldatud väikelaps tuleks suunata edasistele uuringutele. Vinjettides kombineeritud teguriteks olid lapse sugu, vanus ja kõne arengu tase (ema hinnangul sõnavara suurus ning lausete moodustamise oskus). Tulemustest selgus, et vinjettides kirjeldatust ainsaks arsti otsust mõjutavaks faktoriks oli lapse kõne arengu tase. Kui perearstil oli töökogemus pediaatrina, tegi ta kõne arengu tasemega kooskõlalisema otsuse edasisuunamise osas. Lisaks saadi tagasisidet perearstide otsustusprotsessiks vajamineva info kohta.

Description

Keywords

perearstid, väikelapsed, kõne areng, meditsiinilise otsuse tegemine, primary care physicians, children, speech development, medical decision-making

Citation