Äratundmisel tehtavate otsuste täpsus ja otsuse kindlushinnang samaaegse ja järjestikuse äratundmiseks esitamise rea korral

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk oli uurida, milline peaks olema äratundmiseks esitamise meetod (samaaegne või järjestikune), et äratundjate otsused oleksid võimalikult korrektsed. Samuti uuriti, kas ning kuidas on omavahel seotud äratundmisel tehtud otsuse korrektsus ning äratundja antud kindlushinnang samaaegse ja järjestikuse äratundmiseks esitamise rea korral. Eksperimendis osales 287 inimest. Eksperimendi esimeses osas vaatasid katseisikud viit videot vargusest, pärast mida pidid nad äratundmisreast identifitseerima kurjategija ning andma oma otsuse kohta kindlushinnangu. Töös leiti, et äratundmise täpsus ei sõltu äratundmiseks esitamise meetodist. Samuti leiti, et mida kõrgem on äratundja antud kindlushinnang pärast otsuse tegemist, seda täpsem on otsus.

Description

Keywords

äratundmiseks esitamine, samaaegne äratundmiseks esitamine, järjestikune äratundmiseks esitamine, kindlushinnang, kriminaalmenetlus, eyewitness identification, lineup, sequential lineup, simultaneous lineup, eyewitness confidence, criminal proceedings

Citation