Orgaaniliste hapete mõju uurimine reaktsioonide kineetikale Nazarovi tsükliseerumisreaktsiooni näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös tehti katseid Nazarovi tsükliseerumisreaktsiooniga kasutades katalüsaatoritena orgaanilisi Brønstedi happeid, et välja selgitada, kas reaktsioon sobib mudelreaktsioonina Brønstedi hapete kui katalüsaatorite karakteriseerimiseks. Katsed näitasid, et reaktsiooni iseloom ja selle kiirus sõltuvad tugevalt mitmetest parameetritest. Kõige suuremateks probleemideks osutusid piiratud päevadevaheline korratavus ning ebajärjepidev katalüsaatori moolprotsendi ja vee kontsentratsiooni mõju reaktsiooni kiirusele. Käesolevat tööd võib arendada sooritades rohkem eksperimente, milles tuleb varieerida vee kontsentratsiooni ja katalüsaatori moolprotsenti. Samamoodi on mõttekas püüda leida keemilises mõttes parem substraat, millega teostada tsükliseerumisreaktsiooni. Praegu saab käesolevas töös tehtud katseseeriate järgi väita, et Nazarovi tsükliseerumisreaktsioon ei sobi oma kapriissuse tõttu mudelreaktsioonina orgaaniliste Brønstedi hapete katalüütilise võime uurimiseks.

Description

Keywords

Nazarovi tsükliseerumisreaktsioon, orgaanilised Brønstedi happed, katalüsaatorid, -log(k1), UV-Vis spektrofotomeetria

Citation