Instagrami kasutuse seosed emotsionaalse enesetundega

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Varasemalt on leitud mitmeid seoseid sotsiaalmeedia kasutamise ja vaimse tervise vahel, kuid vähem on uuritud, missugust rolli omab selles seoses konkreetselt Instagram. Seetõttu uuriti käesolevas töös, kuidas on Instagrami kasutus seotud emotsionaalse enesetundega. Valimisse kuulus 339 täisealist Instagrami kasutajat (279 naist ja 57 meest) vanuses 18-51 aastat (M = 23.88, SD = 5.60). Emotsionaalse enesetunde mõõtmiseks kasutati EEK-2 ning Instagrami kasutamise uurimiseks kasutati Instagrami kasutamise sageduse skaalat ning lisaks küsiti uuringus osaleja postituste, jälgijate ning jälgitavate arvu. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgus, et enesekohaselt raporteeritud Instagrami kasutuse, konto omamise aja, jälgijate, jälgitavate ja postituste arvu ning emotsionaalse enesetunde vahel seosed puudusid või olid nõrgad. Mitmese lineaarse regressiooni analüüsi tulemusena leiti, et sagedasemat Instagrami kasutust ennustab naissugu.

Description

Keywords

sotsiaalmeedia, Instagram, emotsionaalne enesetunne, social media, Instagram, emotional state

Citation