Post-kvant turvalised ajatempliprotokollid

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Krüptograafilisi ajatempliprotokolle kasutatakse tõestusena, et üks dokument eksisteeris enne teist. Postkvantkrüptograafiliselt turvalised ajatempliprotokollid uurivad, kas neid tõestusi on võimalik võltsida kasutades kvantarvuteid. Tegu on suuresti uurimata alaga, kuna võtmeta ajatempliprotokollides kasutatavates primitiivides pole seni leitud kvantarvutite kontekstis tõsiseid nõrkusi. Selles töös me defineerime, mis on post-kvant turvalised ajatempliprotokollid ning uurime kuidas klassikalised tulemused muutuvad uues raamistikus. Suur erinevus kvantvastaste puhul on see, et meil ei ole võimalik saada suvalise kvantalgoritmi mitut erinevat käivitust. Tänapäeval teadaolevad tagasipööramise võtted võimaldavad kvantalgoritmi tagasi pöörata ainult väga kindlatel tingimustel. Me uurime nende võtete kombineerimise võimalikkust ühe teoreemi tõestamiseks. Sellele teoreemile ei ole hetkel post-kvant standardmudelis ühtegi tõestust. Me pakume tõestuseta ühe tagasipööramise konstruktsiooni, mille abil võib osutuda teoreemi tõestamine võimalikuks. Me lisaks pakume välja ka minimaalse lahendamata probleemi, mis on esimene samm teoreemi formaalse tõestamiseni.
Cryptographic timestamps are used as proof that a certain document existed before another. Post-quantum secure time-stamping examines whether these proofs can be forged using a quantum computer. The field is very unexplored as the primitives used in keyless time-stamping have not shown any serious weakness towards quantum computers. Until now no effort had been made towards formally defining post-quantum secure time-stamping. In this work, we define the notion of post-quantum time-stamping and examine how contemporary classical results change in this new framework. A key difference in the post-quantum setting is that we cannot retrieve multiple separate executions of an arbitrary quantum adversary. Currently known rewinding techniques allow an adversary to be ran again only under very specific conditions. We examine the possibility of combining existing rewinding techniques to prove a theorem for which there is currently no proof in the standard post-quantum model. We conjecture a rewinding construction which could possibly prove the theorem and establish a minimal open problem for formally proving the theorem.

Description

Keywords

Citation