Superaluste katalüütilise skaala koostamiseks sobiva potentsiaalse mudelreaktsiooni uurimine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev töö on osa suuremast eesmärgist koostada kiiruskonstantide põhjal kvantitatiivne alusekatalüütiline skaala, mille abil saaks võrrelda eri aluste katalüütilisi aktiivsusi. Üks osa selle skaala loomisest on sobiva mudelreaktsiooni leidmine. Käesolevas töös uuriti krotonitriili ja eri asendajatega substraadi – indooli ja 5 nitroindooli – vahelise alusekatalüütilise reaktsiooni sobivust mudelreaktsiooniks. Töös kasutati kolme katalüsaatorit – PhP4(pyrr), HN=P1(imme) ja t-BuP4(pyrr) – ning reaktsioone monitooriti UV-Vis spektromeetriaga. Töö tulemusena hinnati, et uuritud reaktsioonil esineb tõsiseid puudujääke mudelreaktsiooni nõuete täitmisel ning reaktsioon on raskesti kasutatav alusekatalüütilise skaala mudelreaktsioonina. Lisaks toodi esile kolm edasist võimalikku reaktsiooni, mis võiksid vastata esitatud nõuetele.

Description

Keywords

aluseline katalüüs, fosfaseen, UV-Vis spektromeetria, kineetika

Citation