Hapniku elektrokeemiline redutseerumine lämmastiku ja väävliga kaasdopeeritud süsiniknanomaterjalidel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töös uuriti hapniku redutseerumist lämmastiku ja väävliga kaasdopeeritud süsinikkomposiitmaterjalil aluselises keskkonnas. Katalüsaatormaterjal sünteesiti mitmeseinaliste süsiniknanotorude, grafeenoksiidi ja o-metüülisouurea vesiniksulfaadi segu pürolüüsil 800 °C juures. Elektrokeemilised mõõtmised viidi läbi 0,1 M KOH-i lahuses. Viidi läbi materjali stabiilsuse, metanoolitaluvuse, pinnamorfoloogia ja pinna elementkoostise analüüsid. Töös hinnati ka süsinikkomposiidi ja o-metüülisouurea vesiniksulfaadi massisuhte (C/oMUS suhe) ning sünteesitemperatuuri mõju elektrokatalüütilisele aktiivsusele. Kõige aktiivsemaks hapniku redutseerumise katalüsaatoriks osutus materjal, mille C/oMUS suhe oli 1:5 ja mida pürolüüsiti 800 °C juures.

Description

Keywords

süsiniknanotorud, grafeen, elektrokatalüüs, hapniku redutseerumine, lämmastikuga dopeerimine, väävliga dopeerimine

Citation