Haridusrobotite Bee-Bot kasutamine 6–7-aastaste erivajadustega laste visuaal-ruumilise töömälu ja kognitiivse arengu toetamisel