Lineaarvõrrandisüsteemide õppimiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate ja õpilaste tagasiside loodud õppematerjalidele

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Algebra on õpilastele üks probleemsemaid teemasid. Üheks algebra alateemaks on lineaarvõrrandisüsteemid, millest õpilastel on raske aru saada. Eestikeelseid lineaarvõrrandisüsteemide õppimist toetavaid digitaalseid õppematerjale on väga vähe. Seetõttu oli käesoleva magistritöö eesmärgiks koostada lineaarvõrrandisüsteemide õppimist toetavad õppematerjalid ning välja selgitada õpilaste ja õpetajate hinnangud loodud õppematerjalidele. Teacher.Desmose keskkonnas koostati 8. klassi õpilastele digitaalsed õppematerjalid. Kokku koostati kolm õppematerjali: lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliselt, liitmisvõttega ja asendusvõttega. Õpilased ja matemaatikaõpetajad andsid õppematerjalidele tagasisidet. Hinnangute saamiseks kasutati küsimustikku. Magistritöös otsiti vastuseid järgnevatele küsimustele: kuivõrd toetavad loodud õppematerjalid lineaarvõrrandisüsteemide õppimist õpilaste hinnangul?; kuivõrd vastavad loodud õppematerjalid esitatavatele nõuetele õpetajate hinnangul? Tulemustest selgus, et õppematerjalid on õppimist toetavad ja head abilised teema omandamiseks. Õpilaste arvates olid ülesanded huvitavad ja nad said teemast paremini aru. Õpetajate meelest on tehtud märkimisväärne töö ja nad kasutaksid neid õppematerjale lineaarvõrrandisüsteeme õpetades. Tulevikus on plaanis õppematerjalides teha mõned muudatused ja lisada need E-koolikotti kõigile kättesaadavaks.

Description

Keywords

Magistritöö, Algebra, lineaarvõrrandisüsteem, Desmos, teacher.Desmos, õppematerjali koostamine

Citation