Meditsiinilise erivajadustega laste üldhariduse korralduse analüüs

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

PRAXIS

Abstract

Uuringu ülesandeks on analüüsida kehalistest haigustest tingitud hariduslike erivajadustega ehk meditsiiniliste erivajadustega lastele suunatud üldhariduse korraldust Eestis ning pakkuda välja lahendusi, kuidas luua neile eeldusi igakülgseks arenemiseks teistega võrdväärsetel alustel. Lähtuvalt eelnimetatud eesmärgist on uuringul järgmised lähteülesanded: 1) analüüsida laste arvu Eestis, kes vajavad kehalise haiguse tõttu pidevat meditsiinilist hoolt (st on meditsiiniliste erivajadustega), sh koolis: 2) analüüsida meditsiiniliste erivajadustega lastele suunatud hariduskorraldust Eestis olemasolevate andmete, analüüside ja prognooside põhjal; 3) koondada rahvusvaheline kogemus meditsiiniliste erivajadustega lastele hariduse andmise korraldusest mujal maailmas; 4) selgitada välja meditsiiniliste erivajadustega laste üldhariduse saamise erinevad võimalused võrdväärselt kõigi teiste lastega.

Description

Keywords

hariduspoliitika, õppekorraldus, eriklassid, meditsiiniline erivajadus, tugiteenused, lapse areng, hariduskorraldus, sanatoorne õpe, nõustamine, kaasav haridus, puuetega lapsed, hariduslikud erivajadused

Citation

Collections