Limbilise süsteemiga seotud membraanvalku (LAMP) kodeeriva LSAMP geeni puudulikkusega hiirte valutundlikkus

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selle töö eesmärgiks on kirjeldada limbilise süsteemiga seotud membraanvalku (LAMP) kodeeriva Lsamp geeni puudulikkusega hiirte valutundlikkust. Hiirtel on Lsamp geeni mõju uuritud eelkõige seoses ärevuse, hirmu tingimise, sotsiaalse käitumise ja uudse keskkonnaga kohanemisega. Inimestel on leitud seoseid Lsamp geeni ja mitmete psühhiaatriliste haiguste ning sooritatud enesetappudega. Katseloomadena kasutati Tartu Ülikooli füsioloogia instituudis loodud Lsamp geeni puudulikkusega isaseid hiiri. Viidi läbi katsed kolme enim kasutatava valutundlikkuse hindamise (kuuma plaadi, külma plaadi ja termilise tundlikkuse hindamise) meetodil. Neljandana kirjeldati Tartu Ülikooli füsioloogia instituudis plantaaranalgeesia Hargreaves’i meetodil saadud tulemusi. Statistiliselt oluline muutus ilmnes plantaaranalgeesia katses, kus Lsamp -/- hiirte valutundlikus oli madalam kui Lsamp +/- ja Lsamp +/+ pesakonnakaaslastel (F(2,111)=8,56; p<0,0003).

Description

Keywords

Citation