Eesti õpilaste PISA 2009 IKT-alased küsimuste vastused vihjavad kasutamata ressurssidele koolides

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Arvuti, Internet ja uue meedia vahendid pakuvad õpilastele ning õpetajatele uusi võimalusi õppimiseks. Õppimine võib toimuda igal ajal, igal pool, millal selleks soovi avaldatakse. PISA 2009 IKT küsimustik, mis oli õpilasküsimustiku osa ning mille tulemused näitavad, kas peab paika ettekujutus õpilaste heast arvutikasutustasemest, võimalusest tehnoloogiaid koolis tarbida, mänguhuvist ja kui palju näiteks õpilaste meelest kasutatakse tehnikat erinevates ainetundides. PISA 2009 õpilasküsimustik koosnes 10 küsimusest, mis olid jaotatud kolme alateemasse: kättesaadavus (kodus ja koolis); kasutamine (kodus ja koolis: meelelahutuse ja koolitööga seotud); suhtumine.

Description

Keywords

õppemeetodid, haridusuuringud, meedia, Eesti, IKT, infotehnoloogia, PISA (haridusprogramm), arvutiõpe, arvutipõhine õpe, arvutikasutus

Citation

Collections