Töörahulolu küsimustiku faktorstruktuur ja selle seos Eesti Multidimensionaalse Perfektsionismi Skaalaga

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada Tartu Ülikooli teadurite Toivo Aaviku ning Kenn Konstaabeli poolt koostatud töörahulolu küsimustiku sisemine faktorstruktuur ning uurida selle seost perfektsionismiga, kasutades Eesti Multidimensionaalset Perfektsionismi Skaalat (EMPS) ning kaasates valimisse indiviide võimalikult erinevatest valdkondadest ning ametipositsioonidelt. Tulemusena moodustus seitsmest faktorist koosnev struktuur, mis hõlmas endast 46 küsimust. Kuna valim oli algväidete arvu arvestades liialt väike, tasuks sama uuringut kindlasti korrata. Seosed perfektsionismiskaalaga alaskaaladega olid nõrgad, osaliselt negatiivsed ning enamjaolt väheolulised. Seega väita, et perfektsionismile kalduvad indiviidid kogevad madalamat töörahulolu, antud uurimuse põhjal ei saa. Ent sarnaselt varem uuritule saab tõdeda, et osad perfektsionismi alaskaalad on töörahuloluga rohkem seotud kui teised. Uurimuses osalejad märkisid erinevaid põhjuseid, mis töörahulolu mõjutavad, kokkuvõte antud märksõnadest on samuti töös ära toodud.

Description

Keywords

Citation