Katse kujundada õpilaste väärtuseelistusi videoklippide abil

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida 21-väitelise Schwartzi Väärtuste Portreeküsimustikuga Tartumaa 10-11-aastaste eelteismeliste ja 14-16-aastaste teismeliste väärtuseelistuste muutumist peale videoklippide vaatamist ning välja selgitada, kas videoklippide vaatamine vahetult enne küsimustiku täitmist võib mõlema vanusegrupi heasoovlikkuse, universalismi ning saavutusega seotud väärtuste olulisust suurendada. Ühtlasi oli töö eesmärgiks võrrelda omavahel erinevate vanusegruppide väärtuseelistusi ning nende muutumist peale videoklippide vaatamist. Uurimuses osales 115 Tartumaa koolides õppivat last, kellest 74 olid 10-11-aastased ning 41 olid 14-16-aastased. Mõlema vanusegrupi sees moodustasid pooled lapsed kontrollgrupi ning pooled katseisikute grupi. Tulemustest selgus, et heasoovlikkuse, universalismi ning saavutusega seotud väärtuste puhul ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi kahe vanusegrupi vahel ega nende sees. Samas muutusid väärtuste keskmised skoorid mõlemas vanusegrupis peale esimest mõõtmist: heasoovlikkus ja universalism olid peale videote vaatamist väärtuste hierarhias vastavalt esimesel ja teisel kohal.

Description

Keywords

väärtused, väärtuste muutmine, Schwartzi Väärtuste Portreeküsimustik, values, value change, Schwartz’s Portrait Values Questionnaire

Citation