Soome-ugri kaitsemaagilistest uskumustest inspireeritud ehtekollektsioon

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Maarja Palu lõputöö on autori esimene mahukam loominguline eneseväljendus. Töö eesmärk oli luua suured, lavaliselt efektsed ja silmapaistvad, ent lihtsa ja minimalistliku lahendusega ehted. Seni väiksemate ehete valmistamise järel oli selle lavakollektsiooni loomine hea võimalus teha vormilt suurejoonelisemaid ehteid. Kollektsiooni inspiratsioon pärineb setode, maride, udmurtide ja mordvalaste ehetest. Töö kirjalik osa jaguneb kaheks peatükiks. Esimeses annab autor ülevaate teoreetilistest lähtekohtadest, mis toetavad valminud kollektsiooni kontseptsiooni. Töö keskmes on fertiilses eas naine, sest hõbeehete kaitsemaagiline funktsioon oli tihedalt seotud naise viljakusega. Lisaks ehetele antakse ülevaade uskumusest punase värvi kaitsesse. Teine peatükk keskendub loov-praktilise töö kujunemise ja valmimise protsessile. Esmalt seletatakse põhjalikumalt lahti kollektsiooni idee ja inspiratsiooniallikad. Seejärel antakse ülevaade praktilise töö protsessidest, mille käigus valmis kuus ehet

Description

Keywords

üliõpilastööd

Citation