Sisehindamise alane uuring

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

Abstract

2001. aasta I pooles viis OÜ Eesti Uuringukeskus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk oli kaardistada, kuidas on sisehindamine rakendunud üldhariduskoolides ning koolieelsetes lasteasutustes 2011. aastal ning võrrelda tulemusi varasemate aastatega (2006-2010). Uuring viidi läbi kahes osas: esimese etapina viidi läbi 4 fookusgrupi intervjuud ja 1 süvaintervjuu sisehindamise protsessi erinevate osapooltega (24 respondenti) ning teise etapina perioodil september 2010- jaanuar 2011 Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud 85 üldhariduskooli/koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruannete ja 58 tagasisidearuande sisu- ehk kontentanalüüs.

Description

Keywords

õppeprotsess, lapse areng, personalijuhtimine, kontentanalüüs, lasteaiad, alusharidus, üldharidus, sisehindamine, fookusgrupi intervjuu

Citation

Collections