Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp ehk November“ ja Rainer Sarneti filmi „November“ adaptatsiooniteoreetiline võrdlev analüüs

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö on adaptatsiooniteoreetiline analüüs Andrus Kivirähki romaanist „Rehepapp ehk November“ (2000) ja mainitud kirjandusteose ainetel valminud Rainer Sarneti filmist „November“ (2017). Bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on avada adaptatsiooni kui protsessi ja objekti, mis on lugude jutustamise aluseks olnud kirjasõna algusest saati. Uurimus keskendub muuhulgas küsimustele nagu kas ja kuidas narratiiv muutub, kui see teise meediumisse kohandada ja kuidas romaanis esitatud teemad, tegelased ja sündmused on üle toodud (kui on) visuaalsesse meediumisse, kus „ütlemisele“ lisandub „näitamine“. Töö esimene peatükk annab põgusa ülevaate adaptatsiooniteooria kujunemisest, teooria määratluse problemaatikast ja tänapäeva kesksetest uurimisküsimustest. Teises peatükis on ülevaade võrdluseks valitud teostest ja kriitilisest vastukajast. Kolmas peatükk keskendub adaptatsiooniteoreetilistest printsiipidest johtuvale võrdlevale analüüsile Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp“ ja Rainer Sarneti filmi „November“ põhjal.

Description

Keywords

adaptatsiooniteooria

Citation