Õnnelikkus ja eluga rahulolu Eestis eesti- ja venekeelse elanikkonna seas

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöös uuriti, kas Eestis elavate eesti- ja vene keelt rääkivate inimeste vahel on erinevusi nende õnnelikkuse ja eluga rahulolu määras . Uurimuses kasutati European Social Survey käigus Eestis aastatel 2004 kuni 2010 kogutud andmeid (kokku N = 6960). Tulemused kinnitasid, et eesti- ja venekeelse elanikkonna vahel esineb õnnelikkuses ja eluga rahulolu määras statistiliselt oluline erinevus, ning et venekeelse elanikkonna õnnelikkus ja eluga rahulolu on kõigi vaadeldud aastate lõikes madalam kui eestikeelsel elanikkonnal.

Description

Keywords

Citation