Fundamentalism and male-female relationships in Margaret Atwood's "The handmaid's tale"

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida fundamentalismi ning meeste ja naiste suhteid puudutavate teemade kompleksset käsitlust Margaret Atwood’i romaanis Teenijanna lugu vastandades seda lihtsustatud või kallutatud teemakäsitlustele, mis on ilmunud erinevates tänapäeva meedia väljaannetes avaldatud artiklites. Sissejuhatuses on antud lühike ülevaade Margaret Atwood’i romaanist Teenijanna lugu. Samuti on välja toodud taust, mis selgitab uuritavate teemade aktuaalsust tänapäeval ja selle seost vastavaid teemasid ühekülgselt käsitlevate artiklitega. Toodud on ka töö eesmärk. Esimeses peatükis on esitatud ülevaade romaani ilmumisaegsest vastukajast, seejärel on vaadeldud, kuidas tänapäeva meedia artiklites on käsitletud fundamentalismi ning meeste ja naiste vahelisi suhteid puudutavaid teemasid võrreldes varasemate hinnangutega. Teises peatükis on analüüsitud romaanis kujutatud maailma fundamentalistlikke aspekte, samuti on läbi teose peategelase vaadeldud mehi ja naisi ning nende omavahelisi keerulisi suhteid, hõlmates nii võimuküsimust kui ka tundeid.

Description

Keywords

kanada, düstoopiad, fundamentalism (rel.), mehed, naised, isikutevahelised konfliktid

Citation