Obesity, impaired glucose regulation, metabolic syndrome and their associations with high-molecular-weight adiponectin levels

Date

2014-02-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Rasvumine, metaboolne sündroom ja 2.tüüpi diabeet on viimastel aastakümnetel kogu maailmas oluliselt sagenenud, omades tüsistuste kaudu märkimisväärset mõju elanikkonna tervisele. Rasvkude on oluline endokriinorgan, mis toodab paljusid kogu organismi metabolismi mõjutavaid faktoreid - adipotsütokiine. Oma kaitsva mõju tõttu erinevatesse kudedesse ja organitesse on üheks enim tähelepanu pälvinud adipotsütokiiniks adiponektiin. Käesoleva uuringu eesmärkideks oli hinnata rasvumise, glükoosiregulatsiooni häirete ja metaboolse sündroomi levimust Eesti täiskasvanud elanikkonnas ning analüüsida seoseid kõrgmolekulaarkaaluga (KMK) adiponektiini taseme ja metaboolsete riskifaktorite vahel. Rahvastikupõhine läbilõikeuuring viidi läbi kolmes Eesti maakonnas. Uuringugrupi moodustasid 495 juhuvaliku meetodil leitud isikut vanuses 20–74 aastat, kes vastasid Eesti rahvastiku vanuselisele ja soolisele struktuurile. Uuringus leiti, et rasvumise levimus Eesti täiskasvanuil oli 32%, mis on oluliselt kõrgem kui varasemalt hinnatud. 20% Eesti täiskasvanud elanikkonnast esines glükoosiregulatsiooni häire: 5% paastuglükoosi häire, 8% glükoositaluvuse häire ja 7% diabeet. Metaboolse sündroomi levimus Eesti täiskasvanud elanikkkonnas oli 26%. Nooremate meeste seas oli metaboolse sündroomi levimus nooremate naistega võrreldes oluliselt kõrgem, teiste vanusegruppide osas soolist erinevust ei leitud. Rasvumise, diabeedi ja metaboolse sündroomi levimus Eestis oli sarnane hiljutistel uuringutel põhinevate teiste Euroopa riikide vastavate näitajatega. Leiti pöördvõrdeline seos hüpoadiponektineemia ja metaboolse sündroomi vahel, mis väljendus naistel tugevamini kui meestel. KMK adiponektiini tase metaboolselt tervete naiste hulgas oli seotud mitmete metaboolsete riskiteguritega, nagu HDL kolesterooli, triglütseriidide ja paastuinsuliini tase, kuid metaboolselt tervete meeste hulgas selliseid seoseid ei esinenud. 12% rasvunutest olid metaboolselt terved ja nende KMK adiponektiini tase oli sarnane normaalkaaluliste isikute KMK adiponektiini tasemega nii meestel kui naistel.
The prevalence of obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes has increased considerably in recent decades throughout the world, having a serious impact on health through complications. Adipose tissue is an important endocrine organ, which produces several factors, called adipocytokines, influencing the whole-body metabolism. One of the most attention received adipocytokines is adiponectin due to its protective effects on various tissues and organs. The aims of the current study were to estimate the prevalence of obesity, impaired glucose regulation and metabolic syndrome in Estonian adult population and to analyse the gender-specific associations between high-molecular-weight (HMW) adiponectin levels and metabolic risk factors. A population-based cross-sectional study was conducted in three different counties of Estonia. The study population (495 subjects) consisted of randomly selected adults, aged 20–74 years and was representative of the general Estonian population in terms of age and gender. We found that the prevalence of obesity among the Estonian adult population (32%) was significantly higher than previously estimated. Of the Estonian adult population 20% had impaired glucose regulation: the prevalence of impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance and diabetes was 5, 8 and 7%, respectively. The prevalence of metabolic syndrome was 26%. Younger man had significantly higher prevalence of metabolic syndrome compared with younger women, whereas there were no gender-specific differences in the older age-groups. The prevalence of obesity, diabetes and metabolic syndrome is comparable with recently reported data from other European countries. Hypoadiponectinemia was inversely associated with metabolic syndrome more strongly in women than in men. In metabolically healthy women, HMW adiponectin levels were associated with various metabolic risk factors, as HDL cholesterol, triglycerides and fasting insulin level, but this association was not found in metabolically healthy men. Of obese subjects 12% were metabolically healthy and had HMW adiponectin levels similar to those observed in normal weight subjects of both genders.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

rasvumine, diabeet, ainevahetussündroom, rasvkude, Eesti, obesity, diabetes, metabolic syndrome, adipose tissue, Estonia

Citation