Inimese embrüonaalsete tüvirakkude kultiveerimiseks sobiva B8 söötme valmistamine ja testimine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Embrüonaalsed ja indutseeritud pluripotentsed tüvirakud on osutunud väga väärtuslikuks erinevate bioloogiliste protsesside uurimisel ja omavad suurt potentsiaali kliinilises rakuteraapias. See on põhjustanud vajaduse keemiliselt defineeritud komponentidega, toiterakkude- ja ksenovabade kultuurisüsteemide järel. Kommertsiaalsed tüvirakusöötmed on väga kulukad ja vajavad üldjuhul igapäevast söötmevahetust, mille tõttu on nendega töötamine keeruline. Hiljuti avaldatud B8 sööde pakub kommertsiaalsetele söötmetele alternatiivi olles suhteliselt lihtsasti ise valmistatav, kuluefektiivne ja toetab tüvirakkude kasvu ka ilma igapäevase söötmevahetuseta. Sellest tulenevalt püstitati käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks valmistada B8 tüvirakusööde ja testida selle sobivust inimese embrüonaalsete tüvirakkude kasvatamiseks.

Description

Keywords

hES rakud, pluripotentsus, tüvirakusööde, B8 sööde

Citation