Valikuuringute teooria I

Date

2013-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud materjal on koostatud BeSt programmi toetusel loengute konspektina e-õpe raames läbiviiva aine "Valikuuringute teooria I" jaoks.

Description

Keywords

tõenäosuslik valikuuring, BeSt programm, lõplik üldkogum, hindamine

Citation