Dementsusega inimeste omashooldajate kogemused hooldajaks olemisest ja professionaalse abi saamisest: parim praktika, probleemid ja ettepanekud tulevikuks

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

dementsusega inimese hooldus, omashooldaja, dementsusega inimese omashooldaja kogemuse, fookusgrupi intervjuu, induktiivne sisuanalüüs, caregiving of a person with dementia, family caregiver, experience of family caregiver to a person with dementia, focus group interview, inductive content analysis

Citation