Õppeaine "Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" uurimine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud õppeaasta 2016/2017 kevadsemestri ja 2017/2018 sügissemestri aine “Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika” osavõtnute tulemusi, ning analüüsitud, millest võisid tuleneda erinevused semestritel. On uuritud ka, mida lisaõppevahendi kasutuselevõtt sügissemestril võis kaasa tuua hinnete jaotusele, ning kas see võis parandada tudengite oskusi. Peale selle on töös analüüsitud küsitluse tulemusi, et selgitada välja tudengite arvamus lisaõppevahendisse.

Description

Keywords

tõenäosusteooria, matemaatiline statistika, statistiline test, andmeanalüüs, probability theory, data analysis, statistical test, mathematical statistics

Citation