Poliitikaülevaade 1/2010: Noorteseire Eestis

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Noorsootöö Keskus

Abstract

Mistahes valdkonnas otsuseid langetades on vajalik tugineda laiaulatuslikele teadmistele valdkonna olukorrast. Nii on see ka noortepoliitikas. Et hoida ja arendada meie noori, peame teadma, mida meie noored vajavad? Milline on noorte olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes? Millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad? Lõimitud noortepoliitika rakendamiseks vajame kompaktset ja süsteemset ülevaadet noorte eluolu ja arengute kohta Eestis. Selle informatsiooni pakkumine ongi noorteseire eesmärgiks. Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.

Description

Keywords

aastaraamatud, demograafia, noorsoopoliitika, noorteuuringud, noorteseire, noored

Citation

Collections