Perception of organisational culture in terms of task and relationship orientations in Vietnam

Date

2024-05-27

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väitekirja eesmärk on parandada arusaamist sellest, kuidas Vietnami töötajad tajuvad organisatsioonikultuuris orienteeritust ülesannetele ja suhetele, kasutades nende arusaamade valideerimiseks eestvedamise käsitlust. Kolme empiirilise uuringu läbiviimisel on selle doktoritöö esmaseks panuseks see, et Vietnami töötajate arusaam organisatsioonikultuurist on orienteeritud rohkem ülesannetele kui suhetele. Doktoritöö teine panus seisneb organisatsioonikultuuri mõõtmise peavoolu vahendi sobivuse hindamises. Selle doktoritöö kolmas panus seisneb uue organisatsioonikultuuri hindamise küsimustiku loomises, mis on kohandatud Vietnami organisatsioonidele. Selle tulemuseks on uus instrument, mida tuntakse kui "pOC_TSU", mis tõstab esile ülesannetele, ühtsusele ja staatusele orienteerituse rolli. Kokkuvõtteks võib öelda, et doktoritöö annab ülevaate sellest, kuidas Vietnami töötajad organisatsioonikultuuri tajuvad.
This thesis aims to enhance the understanding of how Vietnamese employees perceive task and relationship orientations within organisational culture, employing a leadership approach to validate these perceptions. Conducting three empirical studies, the primary contribution of this thesis is that the perception of organisational culture among Vietnamese employees is more task- oriented than relationship-oriented. The second contribution of this thesis lies in assessing the suitability of a mainstream tool for measuring organisational culture regarding leadership behaviours. The last contribution of this thesis is to confirm the role of leadership behaviours as a validation of employees' perceptions of organisational culture and to create a new questionnaire for studying organisational culture that fully adapts to Vietnamese organisations. As a result, a new instrument known as "pOC_TSU" has been established, highlighting the role of task, unity, and status orientations. To summarise, the dissertation provides insight into how Vietnamese employees perceive organisational culture.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

Citation