Serotoniini 1A retseptori geeni polümorfismi C(-1019)G seosed neurootilisuse ning ärevus- ja afektiivsete häiretega

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, kas 5HTR1A C(-1019)G polümorfism omab mõju neurootilisusele ning ärevus- ja afektiivsetele häiretele. Lisaks uuriti peresuhete ja stressirohkete elusündmuste seost samade sõltuvate muutujatega. Vaimsete häirete olemasolu mõõdeti kliinilise intervjuu abil, neurootilisust ja keskkondlikke tegureid enesekohaste küsimustike läbi. Töös leiti, et 5HTR1A C(-1019)G polümorfism ei ole oluliselt seotud neurootilisuse ning afektiivsete ja ärevushäiretega. Seevastu esines neurootilisusel ning afekti- ja ärevushäiretel statistiliselt oluline seos peresuhete ja stressirohkete elusündmustega. Tulemustest järeldati, et keskkondlikud muutujad omavad ärevus- ja afektiivsete häirete esinemisele ning neurootilisusele olulist mõju, samas kui 5HTR1A C(-1019)G polümorfism neile mõju ei avalda.

Description

Keywords

Citation