Eesti matemaatikaõpetajate ettevalmistus, oskused ja valmisolek koolis töötamiseks

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas magistritöös uuriti matemaatikaõpetajate valmisolekut ja kitsaskohti koolis õpetajana töötamiseks. Ülevaade on vajalik, et teada saada kitsaskohad õpetajate töös ja nende ettevalmistuses ning arendada õpetajahariduse erialasid ülikoolis. Taustaandmete ja enesekohaste hinnangute saamiseks kasutati veebipõhist küsimustikku. Tulemusi võrreldi eelnevalt toimunud uuringutega õpetajate pädevuste ja oskuste ning vajaliku täiendõppe kohta üldiselt nii Eestis kui mujal maailmas. Leiti, et nooremad ja lühema tööstaažiga õpetajad tunnevad end ebakindlalt ja sooviksid saada rohkem teadmisi üldiselt õpetamisest, eriliste ja käitumisraskustega õpilastega töötamisest. Vanemad ja staažikamad õpetajad tunnevad, et vajavad lisateadmisi digivahendite valdkonnas. Oluline tegur õpetaja kindluse ja kiirema sisseelamise jaoks on kollektiivne toetus.

Description

Keywords

magistritöö, matemaatikaõpetajad, õpetaja pädevus, digipädevus, IKT, õpetajate ettevalmistus, täiendõpe, kollektiivne toetus

Citation