Irf7 ja Ifnβ funktsioon tüümuse tümotsüütide arengu eest vastutavates tüümuse epiteelirakkudes ja dendriitrakkudes

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tüümus on üks immuunsüsteemi keskseid organeid, kus leiab aset tüümuse epiteelirakkude (thymic epithelial cell, TEC) ja dendriitrakkude (dendritic cell, DC) poolt juhitud ebaküpsete T-rakkude ehk tümotsüütide küpsemine. T-rakud on kriitilise tähtsusega immuunrakud, mis kaitsevad organismi patogeenide ja kasvajarakkude eest. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida Irf7 KO (knock-out) hiiri, et selgitada välja Irf7 (interferon regulatory factor 7) ja tema sihtmärkgeeni Ifnβ (interferon β) funktsioon tümotsüütide arengu eest vastutavates TEC-des ja DC-des. Voolutsütomeetria analüüsis leiti, et Irf7 KO hiirte tüümuses on suurenenud koore TEC-ide populatsioon, kuid säsi TEC-de, tümotsüütide ja DC-de alampopulatsioonides muutusi ei leitud. Samuti ei nähtud erinevusi immuunfluorestsentsmikroskoopia analüüsis DC-de ja TEC-ide paiknemises ning tüümuse morfoloogias. Sorditud TEC ja DC peal sooritatud geeniekspressiooni analüüsis leiti, et Irf7 KO hiirtes on vähenenud interferoonide Ifnβ ja Ifnα ning kemokiinide Ccl5 (C-C motif chemokine ligand 7), Ccl25 ja Cxcl12 (C-X-C motif chemokine ligand 12) ekspressioon ja suurenenud Aire (autoimmune regulator) ekspressioon. Samuti selgus, et DC-d on tüümuses olulised Ifnβ tootvad rakud.

Description

Keywords

Irf7, Ifnβ, tüümus, tümotsüüt, dendriitrakk, tüümuse epiteelirakk

Citation