Nägude äratundmise ja identifitseerimise seos töötluse sügavusega

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töös uuriti, kas ja kuidas mõjutab töötluse sügavus nägude õppimisel nende hilisemat äratundmist ning kas on olemas seos fotodelt äratundmise ja videolt identifitseerimise vahel. Eksperimendis osales kokku 116 inimest. Eksperimendi esimeses pooles õppisid katseisikud sügava ning pindmise töötluse astmel erinevaid nägusid ning hiljem pidid nad need ära tundma, selgitates ka äratundmise otsust. Teises osas nägid katseisikud videosid, kus pandi toime vargus ning hiljem pidid äratundmise ridadest identifitseerima varguse toime pannud inimese. Töös leiti, et sügaval töötlusel õpitud nägusid suudetakse paremini ära tunda kui pindmisel töötlusel õpitud nägusid ning lisaks tuleb sügaval töötlusel õpitud nägude äratundmisel meelde ka rohkem seoseid ja mälestusi näo varasemast nägemisest. Samuti leiti, et äratundmise ning identifitseerimise otsused erinevad omavahel, kus äratundmise otsus on täpsem kui identifitseerimise otsus.

Description

Keywords

töötluse sügavus, äratundmise otsus, nägude äratundmine, nägude identifitseerimine, depth of processing, remember/know judgements, face recognition, face identification

Citation