Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argumendi kriitika

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös on vaatluse all Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argument. Tännsjö artikkel Is it fascistoid to admire sports heroes? (2000) on üks esimesi kirjutisi fännieetika valdkonnas – see, käesoleva töö põhitekst, on olulisel kohal ka kogu fännieetika maastikul. Antud töö eesmärgiks on kummutada Tännsjö argument – tema kriitika spordifänluse aadressil. Fännieetika on üsna uus uurimisvaldkond – kõik käesolevas töös analüüsitavad artiklid antud käsitlussfäärist on kirjutatud sel ehk XXI sajandil. Pikka aega on spordieetika fookuses olnud need teemad, mis on seotud tippsportlase endaga. Näiteks küsimused selle kohta, kuidas sportlane peaks toimima. Kuid lähikümnenditel on tähelepanu koondunud ka teistele spordiga seotud inimestele. Nii on ilmunud mitu kogumikku treenerieetika teemal, ent lisaks treenerile on spordis oluline koht ka vaatajal, ning seega on avaldatud mitmeid artikleid, mis käsitlevad just fännieetikat. Vaatamata oma uudsusele, on fännieetika puhul tegu olulise uurimissuunaga. Võib öelda, et spordieetikas on seniajani spordifännidele pööratud põhjendamatult vähe tähelepanu. Paljud inimesed pühendavad märkimisväärselt palju aega ja emotsionaalset energiat oma lemmikspordivõistkonna jälgimiseks. Kuid ometi on fänni või võistkonna toetaja roll pälvinud üllatavalt vähe tähelepanu tippsporti käsitlevas kirjanduses (Dixon 2001: 149). Leian, et spordifänluse uurimine on põhjendatud, sest tänapäeva tippspordis on fännide tähtsus, osakaal üha kasvamas. Seda väidet toetavad näiteks erinevate spordimaailma tippsündmuste miljonitesse ulatuvad vaatajanumbrid, turundustöö, mida sportlased ja spordimeeskonnad teevad selleks, et leida endale üha uusi toetajaid, ning ka n-ö supervõistkonnad ja -sportlased ehk meeskonnad ja atleedid, kellel on ülemaailmne toetajaskond. Nii on oluline, et filosoofid võtaksid vaatluse alla ka spordifänlusega seotud probleempunktid. Näiteks vajavad selgitust järgnevad küsimused: mis on spordifänluse põhiolemus? milline on spordifänluse moraalne staatus? Mõlemad küsimused on ka antud töös teataval määral käsitletud, töö põhirõhk on siiski koondunud teisele probleemile.

Description

Keywords

Tännsjö, Torbjörn, spordieetika, sport, sportlased, fännid

Citation