Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevaid arvutusmetoodikaid, mis hindavad minimaalse toidukorvi maksumust. Praegu kasutatav metoodika põhineb 2007. aastal leitud minimaalse toidukorvi hinnal ja tarbijahinnaindeksil. Käesolevas töös analüüsitakse seda meetodit ning see osutub usaldusväärseks. Lisaks pakutakse välja uus metoodika ning hinnatakse selle sobivust. Teiste meetoditega võrreldes on uue metoodika alusel minimaalse toidukorvi maksumus väiksem ning seetõttu rohkem vastavuses reaalsusega. Siiski vastavalt uuele metoodikale oli hind 2015. aastal madalam kui 2012. aastal, mis ootuspäraselt oleks pidanud olema kõrgem.

Description

Keywords

minimaalne toidukorv, leibkonna toidutarbimine, tarbimiskaalud, hinnangute usaldusväärsus, minimal food basket, household food consumption, consumption porportions, reliability of estimates

Citation