Endel Tulvingu autonoeetilise teadvuse kontseptsiooni fenomenoloogiline käsitlus

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö võtab vaatluse alla psühholoog Endel Tulvingu teadvusekäsitluse, kõrvutades seda vaimufilosoofilise lähenemisega teadvusele. Kitsamaks fookuseks on Tulvingu autonoeetilise teadvuse käsitluse võrdlus varaste fenomenoloogide teadvusekäsitlustega, eelkõige Husserli lähenemisega eneseteadvusele ja ajateadvusele. Sellise võrdluse ajendiks on Tulvingu autonoeetilise teadvuse fenomeniline käsitlus, milles on erilisel kohal enese teadvustamine ajas ning sellega kaasnev fenomeniline minevikulisuse tunne.

Description

Keywords

Tulving, Endel, vaimufilosoofia, filosoofia, teadvus, mälu

Citation