Ettevõtlikkuse ja väärtushinnangute vahelised seosed Euroopa riikide näitel

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

väärtusorientatsioon, ettevõtlikkus, lineaarne regressioon, korrelatsioonanalüüs, regressioonanalüüs, faktoranalüüs

Citation