Escherichia coli statsionaarses faasis tekkiva populatsioonisisese heterogeensuse iseloomustus

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Üksiku mikroobiraku fenotüüp on määratud nii geenide, ümbritseva keskkonna, kui ka mitmete rakuliste mehhanismide poolt, mis tekitavad fenotüübilisi muutusi. Varasema töö käigus meie laboris on läbivoolutsütomeetriameetodit kasutades leitud, et LB söötmes kasvanud E. coli tüve BW25113 rakkude statsionaarses faasis toimub osade rakkude taasjagunemine (Arvi Jõers, avaldamata andmed). Seega on märgata populatsioonisisest heterogeensust, kus üks osa populatsioonist on soikeseisundis, teine aga kasvab ja jaguneb. Töö eesmärgiks oli määrata, kas E. coli tüve BW25113 rakkude statsionaarses faasis toimuv osade rakkude taasjagunemine on tingitud genotüübilisest või fenotüübilisest muutusest.

Description

Keywords

Escherichia coli, statsionaarne faas, fenotüübiline heterogeensus, kasvueelis

Citation