Aspects of social stratification and symbolism in Edward Morgan Forster's novel "A room with a view"

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö eesmärk on uurida sotsiaalset kihistumist ja sümbolismi Edward Morgan Forsteri romaanis “A Room with a View”, läbi mille ta demonstreerib oma arvamust klassidevaheliste suhete ja eelarvamuste ning sotsiaalsete normide osas 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses. Uurimistöö tulemuseks on sügavam arusaamine Forsteri vaatepunktidest seoses nende probleemidega, analüüsides romaani tegelasi ja nende käitumisviise, tegevuspaiku, mis Forster üles seab ning narratiivtehnikaid, mida Forster rakendab selleks, et väljendada teatud mõtteid ja motiive. Sissejuhatus sisaldab endas töö teema kirjeldust ning põhjendust, miks see teema on uurimist väärt. Lisaks nimetatakse allikad, mida töö otstarbeks kasutatakse ning kuidas neid kasutatakse.

Description

Keywords

inglise, eelarvamused, sotsiaalsed klassid, sotsiaalne kihistumine, sümbolism

Citation