Fe ja Co ftalotsüaniinidega kaasdopeeritud süsinikfiibril põhineva hapniku redutseerumise katalüsaatori valmistamine kütuseelemendi katoodile

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse hapniku elektroredutseerumist ja hapniku eraldumisreaktsiooni erinevate koostisega elektroketramise viisil saadud materjalidel. Siin töös viidi materjali koostisesse kahe erineva siirdemetalli (Fe ja Co) ftalotsüaniiniühendid. Need ühendid on valitud, kuna vastavalt kirjandusele võivad need tõsta hapniku redutseerumisreaktsiooni ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüütilist aktiivsust. Materjale pürolüüsiti 900 °C juures lämmastiku keskkonnas. Elektrokeemilised mõõtmised viidi läbi 0,1 M KOH lahuses ja anioonvahetuspolümeer membraaniga kütuseelemendis. Füüsikalise karakteriseerimise jaoks kasutati skaneerivat elektronmikroskoopi energiat hajutava röntgenspektroskoopiaga ning röntgenfotoelektronspektroskoopiat. Materjalide poorsuse uurimiseks teostati N2 adsorptsiooni-desorptsiooni mõõtmised.

Description

Keywords

elektrokeemia

Citation